ALGEMENE VOORWAARDEN:

  1. Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder van gemeubileerde woningen en de huurder.

  2. De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald worden 60dagen vóór de aanvangsdatum van de huur.

  3. Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald worden. De waarborgsom wordt terugbetaald binnen de twee maand na het vertrek van de huurder, indien hij aan alle verplichtingen heeft voldaan.

  4. Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal de verhuurder het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt zal de eerste huurder het verschil in opbrengst + BTW op herverhuring moeten betalen aan de verhuurder. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo aan de verhuuder schuldig.

  5. De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig om onder te verhuren en dieren in de woning binnen te brengen.

  6. De huurder moet het gehuurde goed gebruiken als een goed huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niét mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning degelijk moet schoonmaken (bij in gebreke blijven, zullen de kosten voor schoonmaak van de waarborgsom worden afgehouden) en dat beschadiging onmiddelijk moet gemeld worden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken is bepaald nl. zes tot tien.

  7. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het in gebreke treden van om het even welke aansluitingen, afvoeren, toestellen tijdens het verblijf.

  8. De huurder moet bij aankomst het appartement nazien en onmiddelijk opmerkingen bekend maken.

  9. De verhuurperiode loopt van l5 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag.De sleutels zijn te bekomen ter plaatse na telefonisch kontakt met de verhuurder.